کلمه کلیدی را تایپ کنید

آمار معاملات مواد پلیمری ۶ تیر ماه ۱۴۰۱

آمار معاملات مواد پلیمری ۶ تیر ماه ۱۴۰۱

آمار معاملات مواد پلیمری ۶ تیر ماه ۱۴۰۱ ، بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .

آمار معاملات مواد پلیمری ۶ تیر ماه ۱۴۰۱

آمار معاملات مواد پلیمری 6 تیر ماه 1401

 

اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.

توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.

توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .

منبع : بورس کالای ایران

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند