کلمه کلیدی را تایپ کنید

Author: reghbati

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته چهارم مرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته چهارم مرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ ،بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۶۴۹۸۳ ريال اعلام شد.