کلمه کلیدی را تایپ کنید

در آذر ماه ۱۳۹۱ شهرستان پردیس متشکل از دو بخش به نامهای بخش بومهن و بخش جاجرود در تابعیت استان تهران ایجاد شد . محدودۀ جغرافیای شهرستان پردیس از روستای تلو در سرخه حصار آغاز شده و تا انتهای بخش بومهن ادامه دارد . این شهرستان از شرق با شهرستان دماوند ، از غرب با شهرستان تهران ، از شمال با شهرستان شمیرانات و از جنوب با شهرستان پاکدشت هم مرز می باشد .
به تبع تشکیل شهرستان به صورت مستقل فرمانداری ، ادارۀ صنعت معدن و تجارت ، اتحادیه های صنفی و…. ایجاد و فعالیت خود را منفک از تهران و به صورت مستقل آغاز نمودند .
در تاریخ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ اتحادیه صنایع پلیمری و شیمیای پردیس با نام اتحادیۀ پلاستیک و نایلون شهرستان پردیس طی فرآیند انتخابات با اکثریت آرای جوازداران عزیز انتخاب و به مدت ۴ سال فعالیت خود را آغاز کرده .
در سال ۱۳۹۶ بر آن شدیم در راستای حمایت همه جانبه از تولید کنندگان عزیز که همانا از گرانقدر ترین سرمایه های کشور محسوب می شوند تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی وپلیمری شهرستان را بنا نهاده و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ رسماً شروع به خدمات رسانی به اعضای محترم نمودیم و خوشحالیم که در همین فرصت اندک به یکی از پر عضو ترین تعاونی های صنفی کشور در صنعت پلیمر تبدیل شده ایم ؛
با توجه به پتانسیل زیاد منطقه در حوزه ی صنایع پلیمری و شیمیایی و وجود بیش از هزار کارخانه فعال در همین صنعت ، امیدواریم با استعانت از ایزد منان بتوانیم برگی زرین از خدمات تعاونی ها را در سطح کشور رقم بزنیم .