کلمه کلیدی را تایپ کنید

اهداف تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
 • تامین و توزیع نیازهای حرفه ای و شغلی اعضا مرتبط با موضوع فعالیت
 • تامین و توزیع انواع مصنوعات شیمیایی مرتبط با موضوع فعالیت
 • تامین و توزیع انواع مصنوعات پلیمری مرتبط با موضوع فعالیت
 • تامین و توزیع مواد اولیه مرتبط با صنف صنایع شیمیایی و پلیمری
 • تامین و توزیع و واردات و صادرات اقلام و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و تولیدی مرتبط با موضوع فعالیت
 • تامین و توزیع محصولات شیمیایی مرتبط با موضوع فعالیت
 • تامین و توزیع محصولات پلیمری مرتبط با موضوع فعالیت
 • تامین و توزیع نیازهای حرفه ای و شغلی اعضا از طریق بازارهای داخلی مرتبط با موضوع فعالیت
 • تامین و توزیع نیازهای حرفه ای و شغلی اعضا از طریق بازارهای خارجی مرتبط با موضوع فعالیت
 • تامین و توزیع انواع مواد اولیه مرتبط با موضوعات فعالیت صنف صنایع شیمیایی و پلیمری مرتبط با موضوع فعالیت
 • پشتیبانی و ایجاد راهکارهای مناسب برای سایر بنگاه های تجاری در جهت تولیدات محصولات مرتبط با موضوع فعالیت
 • همکاری با سایر بنگاه های اقتصادی تولیدکننده محصولات مرتبط با موضوع فعالیت
 • عرضه خدمات در عرصه های صنعتی و تجاری مرتبط با موضوع فعالیت
 • شرکت در مناقصات و مزایده های مرتبط یا موضوع فعالیت
 • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت
 • اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر
 • اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی
 • تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها
 • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با الویت تعاونی ها
 • سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی
 • مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات