کلمه کلیدی را تایپ کنید

شرایط ثبت نام و عضویت

شرایط ثبت نام و عضویت در تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به شرح ذیل می باشد :
دارندگان جواز صنفی در حوزه ی شیمیایی و پلیمری در استان تهران با مدارک ذیل به دفتر تعاونی واقع در جاده آبعلی – منطقه صنعتی خرمدشت – بین خیابان لاله و خیابان سیاه سنگ – پلاک ۲۸۸ مراجعه نمایند .

مدارک شخص حقیقی :

 • اصل و کپی پشت و رو جواز صنفی
 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی پشت و رو کارت ملی
 • سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی
 • اصل و کپی گواهی مالیات بر ارزش افزوده
 • کپی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ( چهار دوره سال ۱۳۹۶ تا کنون )
 • کپی آخرین لیست تامین اجتماعی و برگ پرداخت حق بیمه
 • اصل و کپی آخرین قبض برق کارخانه
 • کپی قبض (برق ، تلفن و … ) محل سکونت
 • تاییدیه کد پستی
 • کپی تاییدیه ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به نشانی nwms.ir .
 • ثبت نام در سامانه جامع تجارت ntsw.ir
 • ثبت نام در بهین یاب behinyab.ir
 • معرفی نامه ( در صورتی که شخص دیگری از طرف خودتان مسئول ثبت درخواست و کلیه امور اداری در تعاونی می باشد )

مدارک شخص حقوقی :

 • اصل و کپی پشت و رو جواز صنفی
 • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت مطابق با آخرین روزنامه رسمی مدیران
 • اصل و کپی روزنامه رسمی
 • اصل و کپی اساسنامه شرکت
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی مدیران شرکت
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت
 • تصویر آگهی تغییر آدرس ، تغییر نام ، تغییر شماره ثبت ، تغییر شناسه ملی ، تغییر کد اقتصادی
 • آخرین اظهار نامه مالیاتی (سال ۱۳۹۷) صفحه دوم اظهار نامه حتما مهر و امضا گردد و در صورتی که جمع دارایی ها بیش تر از ۸۰ میلیارد ريال و یا فروش یا درآمد شرکت بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد ارسال صورت مالی به همراه گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ نیز لازم می باشد.
 • تصویر برگه شناسه ملی
 • تصویر برگه مودیان مالیاتی حاوی کد اقتصادی
 • اصل و کپی گواهی مالیات بر ارزش افزوده
 • کپی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ( چهار دوره سال ۱۳۹۶ تا کنون )
 • کپی آخرین لیست تامین اجتماعی و برگ پرداخت حق بیمه
 • اصل و کپی آخرین قبض برق کارخانه
 • تاییدیه کد پستی
 • کپی تاییدیه ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به نشانی nwms.ir .
 • ثبت نام در سامانه جامع تجارت ntsw.ir
 • ثبت نام در بهین یاب behinyab.ir
 • سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی
 • معرفی نامه ( معرفی نماینده شرکت جهت ثبت درخواست و انجام کلیه امور اداری در تعاونی )