کلمه کلیدی را تایپ کنید

انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

انواع گریدهای پلی وینیل کلراید به شرح ذیل می باشد.

انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

انواع گریدهای پلی وینیل کلراید۱)

گرید : E-6834

تولید کنندگان : پتروشیمی اروند

دسته ها : پلیمر،ترمو پلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید همو پلیمر

کاربردها : پوشش دهی،فوم،کفپوش،چرم مصنوعی،درزگیر و آب بند

ویژگی ها : پی وی سی امولسیونی


۲)

نام گرید : S-5831

تولید کننده : پتروشیمی اروند

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید هموپلیمر

فرآیندها : قالب گیری تزریقی،قالب گیری بادی

کاربرد ها : فیلم،بطری،فیلم سخت،اتصالات لوله

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

۳)

نام گرید : S-6532

تولید کننده : پتروشیمی اروند

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید هموپلیمر

فرآیند : اکستروژن

کاربرد ها : فیلم،لوله،ورق،پروفیل،شیلنگ

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


۴)

نام گرید : S-7042

تولید کننده : پتروشیمی اروند

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید هموپلیمر

فرآیندها : قالب گیری تزریقی،اکستروژن،لایه نشانی غوطه وری

کاربردها : فیلم،پروفیل،دستکش پزشکی،لوله سرم

ویژگی ها:پی وی سی سوسپانسیونی


انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

۵)

نام گرید : S-57

تولید کننده : پتروشیمی آبادان

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید همو پلیمر

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


۶)

نام گرید :  S-57

تولید کننده : پتروشیمی غدیر

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید همو پلیمر

فرآیندها : قالب گیری تزریقی

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

۷)

نام گرید :  S-60

تولید کننده : پتروشیمی آبادان

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید هموپلیمر

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


۸)

نام گرید : S-65

تولید کننده : پتروشیمی آبادان

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید همو پلیمر

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

۹)

نام گرید: S-65

تولید کننده : پتروشیمی غدیر

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید همو پلیمر

فرآیندها : اکستروژن

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


۱۰)

نام گرید :  S-70

تولید کننده : پتروشیمی آبادان

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید همو پلیمر

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

۱۱)

نام گرید: S-70
تولید کننده : پتروشیمی غدیر

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید هموپلیمر

فرآیندها : اکستروژن،گلدرینگ

کاربرد ها : روکش سیم و کابل

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


۱۲)

نام گرید : S-6058

تولید کننده : پتروشیمی بندر امام

دسته ها : پلیمر،ترمو پلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید همو پلیمر

فرآیند ها : اکستروژن،قالب گیری تزریقی،گلد رینگ

کاربردها : فیلم،ورق،کامپاندسازی،روکش سیم و کابل

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

۱۳)

نام گرید :  S-6558

تولید کننده : پتروشیمی بندر امام

دسته ها : پلیمر،ترمو پلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید همو پلیمر

فر آیند ها : اکستروژن،قالب گیری تزریقی

کاربردها : فیلم،لوله

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی


انواع گریدهای پلی وینیل کلراید

۱۴)

نام گرید : S-7054

تولید کننده : پتروشیمی بندر امام

دسته ها : پلیمر،ترموپلاستیک،پلی وینیل کلراید،پلی وینیل کلراید همو پلیمر

فرآیند ها : اکستروژن،قالب گیری تزریقی،گلدرینگ

کاربردها : روکش سیم و کابل،فیلم ،لوله،ورق،شیلنگ

ویژگی ها : پی وی سی سوسپانسیونی

 

منبع : بورس کالای ایران

 

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند