کلمه کلیدی را تایپ کنید

اطلاعیه ها

برنامه راهبردی ارتقای تولید دانش بنیان – تفاهم نامه

برنامه راهبردی ارتقای تولید دانش بنیان – تفاهم نامه

برنامه راهبردی ارتقای تولید دانش بنیان – تفاهم نامه  راهبردی فی مابین وزارت صمت و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ به شرح ذیل می باشد .

کاهش تعرفه های گمرکی ۱۷۱ قلم کالای وارداتی به اقلیم کردستان عراق

کاهش تعرفه های گمرکی ۱۷۱ قلم کالای وارداتی به اقلیم کردستان عراق

کاهش تعرفه های گمرکی ۱۷۱ قلم کالای وارداتی به اقلیم کردستان عراق متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ به شرح ذیل می باشد .

صورتجلسه هشتاد و پنجمین جلسه کمیته تخصصی شرکت ملی پتروشیمی

صورتجلسه هشتاد و پنجمین جلسه کمیته تخصصی شرکت ملی پتروشیمی

صورتجلسه هشتاد و پنجمین جلسه کمیته تخصصی شرکت ملی پتروشیمی متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ به شرح ذیل می باشد .

چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بغداد – عراق

چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بغداد – عراق

چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بغداد – عراق از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۹ آبان ماه سال ۱۴۰۱ ، متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸به شرح ذیل می باشد .

برگزاری نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران

برگزاری نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران

برگزاری نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۹ مهر لغایت ۳۰ آبان در دوحه قطر ، متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ به شرح ذیل می باشد .

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه تجاری بازرگانی کشورهای اسلامی – موساد

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه تجاری بازرگانی کشورهای اسلامی – موساد

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه تجاری بازرگانی کشورهای اسلامی – موساد از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ ، متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶به شرح ذیل می باشد .

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی عراق – اربیل

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی عراق – اربیل

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی عراق – اربیل در زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی ، آرایشی و بهداشتی ، ساختمان و … متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ به شرح ذیل می باشد .

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در مسکو

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در مسکو

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در مسکو در شهریور ماه سال جاری در حوزه صنایع ساختمانی ، پوشاک ، مواد غذایی و کشاورزی و … متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ به شرح ذیل می باشد .

فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی

فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی

فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ به شرح ذیل می باشد .

فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیده ملی ۱۴۰۱

فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیده ملی ۱۴۰۱

فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیده ملی سال ۱۴۰۱ متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ به شرح ذیل می باشد .