کلمه کلیدی را تایپ کنید

اطلاعیه ها

تفاهم نامه سه جانبه به منظور تامین مالی بخش تولید

تفاهم نامه سه جانبه به منظور تامین مالی بخش تولید

تفاهم نامه سه جانبه به منظور تامین مالی بخش تولید متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به شرح ذیل می باشد .

معرفی خدمات قابل ارائه مرکز تجاری ایران در دمشق

معرفی خدمات قابل ارائه مرکز تجاری ایران در دمشق

معرفی خدمات قابل ارائه مرکز تجاری ایران در دمشق متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ به شرح ذیل می باشد .

جهت استحضار و بهره برداری روسا محترم انجمن های عضو

جهت استحضار و بهره برداری روسا محترم انجمن های عضو

جهت استحضار و بهره برداری روسا محترم انجمن های عضو متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به شرح ذیل می باشد .

جهت استحضار و بهره برداری روسا و دبیران محترم انجمن های عضو

جهت استحضار و بهره برداری روسا و دبیران محترم انجمن های عضو

جهت استحضار و بهره برداری روسا و دبیران محترم انجمن های عضو متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به شرح ذیل می باشد .

کف عرضه ی PVC پاییز ۱۴۰۱

کف عرضه ی PVC پاییز ۱۴۰۱

کف عرضه ی PVC پاییز ۱۴۰۱ متن نامه از اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به شرح ذیل می باشد .

رویداد ملی احیا گران واحدهای اقتصادی

رویداد ملی احیا گران واحدهای اقتصادی

رویداد ملی احیا گران واحدهای اقتصادی متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ به شرح ذیل می باشد .

برگزاری شو روم و نشست تجاری B2B ایران و افغانستان

برگزاری شو روم و نشست تجاری B2B ایران و افغانستان

برگزاری شو روم و نشست تجاری B2B ایران و افغانستان در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه سال جاری متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ به شرح ذیل می باشد .

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان – عشق آباد

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان – عشق آباد

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان – عشق آباد در آذر ماه سال جاری متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ به شرح ذیل می باشد .

اعلام آمادگی شرکت قزاقستانی نمایشگاه ها و همایش های بین المللی آیتکا

اعلام آمادگی شرکت قزاقستانی نمایشگاه ها و همایش های بین المللی آیتکا

اعلام آمادگی شرکت قزاقستانی نمایشگاه ها و همایش های بین المللی آیتکا جهت همکاری با شرکت های ایرانی متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ به شرح ذیل می باشد .

الحاق ماده (۶) مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

الحاق ماده (۶) مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

الحاق ماده (۶) مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با الزام نگهدارندگان کالا به ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا متن نامه از خانه صنعت معدن و تجارت ایران به تعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ به شرح ذیل می باشد .