کلمه کلیدی را تایپ کنید

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی سوم آذر ماه ۱۳۹۸، روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ جهت ثبت درخواست خرید مواد پلیمری به نکات ثبت درخواست توجه فرمائید .

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸
اعلام لیست مواد پلیمری 18 آذر ماه 1398
نکات خرید از تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و پلیمریشهرستان پردیس  :
  1. از اعضای محترم درخواست می گردد با توجه به مواد اولیه مورد نیاز مندرج توسط شما تولیدکننده گرامی هنگام تشکیل پرونده خود درتعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس ، مواد پلیمری را انتخاب نمایید .
  2. از اعضای محترم خواشمند است با توجه به قوانین و مقررات بورس از جمله : فروش ، صادرات و انتقال مواد اولیه خریداری شده از بورس به هر نحوی از واحد تولیدی و یا ذخیره سازی مواد اولیه یاد شده بیش از نیاز مجاز خودداری فرمایید .
  3. خواهشمند است مواد مورد درخواست خود را پس از انتخاب به همراه قیمت پیشنهادی خود ، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد تعاونی با توجه به قیمت پایه اعلام شده توسط بورس کالا به واتس آپ تعاونی ارسال نمایید .
  4. پس از ارسال درخواست خود ، مبلغ پیش پرداخت تعیین شده توسط هیئت مدیره تعاونی تا ساعت ۱۱:۳۰ همان روز به شماره حساب بانک ملت تعاونی به صورت حضوری در شعبه بانک ملت پرداخت نمایید .
  5. تعاونی با سقف قیمت پیشنهادی شما در بورس کالا شرکت می نماید و در صورت عدم برنده شدن شما عضو محترم در بورس کالا مبلغ پش پرداختتان ظرف مدت ۴۸ ساعت بازگردانده می شود .
  6. توجه : قیمت پایانی پس از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ، کارمزد تعاونی و هزینه ی بسته بندی در فاکتور شما عضو محترم اعلام می شود .
  7. هزینه کارمزد تعاونی مبلغ ۶۰۰ ريال به ازای هر کیلوگرم می باشد
  8.  توجه : پیام ارسالی بابت درخواست خرید مواد اولیه باید شامل : گرید مواد مورد نظر ، پتروشیمی تولیدکننده ، قیمت پیشنهادی و مقدار مورد درخواست باشد .
  9. خواهشمند است بلافاصله بعد از اعلام زمان دریافت مواد اولیه خریداری شده از تعاونی ، به بارگیری اقدام گردد و در صورت عدم بارگیری به موقع ، جریمه پتروشیمی بر عهده ی شما خریدار گرامی می باشد .
  10. در صورت عدم تسویه حساب به موقع در تاریخ مشخص شده ، جریمه ی پتروشیمی به عهده ی شما خریدار محترم می باشد .
ردیف نام کالا نوع بسته بندی تولید کننده حجم کالای قابل عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل حداقل خرید مکان تحویل مشخصات کالای قابل عرضه
۱ پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۲ پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۸۸۰ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کننددرغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۳ پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۱۴۰۸ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۴ پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۵ پلی پروپیلن نساجی V79S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۳۷۴ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۶ پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۳۹۶ ۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۷ پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۸ پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۰ ۱۰۳۱۹۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۹ پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۷۴۴ ۱۲۷۲ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۴ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۰ پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۷۴۴ ۹۸۴ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۴ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۱ پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۷۴۴ ۹۸۴ ۹۸۱۹۲ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۴ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد. فروش اعتباری در قبال گشایش اعتبار اسنادی ریالی داخلی معتبر بانکی یا ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی و برای خرید های بالای ۱۰۰ تن امکان پذیر می باشد.
۱۲ پلی پروپیلن نساجی HP552R جامبوبگ پلی پروپیلن جم ۱۸۰ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۳ پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۶۰۰ ۰ ۱۰۳۱۹۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۴ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۴ پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۸۸ ۰ ۱۵۸۹۵۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۵ پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۶ پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۲۲۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۷ پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۱۱۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۸ پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۵۷۰۲ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد. فروش اعتباری در قبال گشایش اعتبار اسنادی ریالی داخلی معتبر بانکی یا ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی و برای خرید های بالای ۱۰۰ تن امکان پذیر می باشد.
۱۹ پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۲۲۰ ۱۱۹۷۶۶ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد. فروش اعتباری در قبال گشایش اعتبار اسنادی ریالی داخلی معتبر بانکی یا ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی و برای خرید های بالای ۱۰۰ تن امکان پذیر می باشد.
۲۰ پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۰ ۱۲۲۱۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۲۱ پلی پروپیلن نساجی HP510L جامبوبگ پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۲۲ پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی ۳۱۵ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس از تسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانتنامه بانکی مقدور است.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۲۳ پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی ۵۰۴ ۲۵۲ ۹۸۱۹۲ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس از تسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانتنامه بانکی مقدور است.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۲۴ پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی ۱۴۷ ۰ ۱۰۴۹۶۷ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس ازتسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانتنامه بانکی مقدور است.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۲۵ پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی ۶۰۹ ۳۹۹ ۱۰۳۱۹۳ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس ازتسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانتنامه بانکی مقدور است.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۲۶ پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی ۲۱۰ ۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۷ پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی ۲۱۰ ۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۸ پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C جامبوبگ نوید زرشیمی ۶۳ ۰ ۱۱۸۲۰۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۹ پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر ۳۰۰ ۱۷۰۰ ۷۹۸۷۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه در صورت عدم بارگیری ظرف ده روز پس از تاریخ صدور حواله ، روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۳۰ پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی ۱۸۹ ۰ ۱۱۶۱۱۸ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۳۱ پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی ۱۰۵ ۰ ۱۱۹۴۵۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۳۲ پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۳۰۱۴ ۰ ۷۹۸۷۳ نقدی سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۲۲ انبار کارخانه حداقل خرید۲۲تن.پالت پلاستیکی۱۱ردیفه/کیسه پلاستیکیFFS/هزینه هرپالت پلاستیکی۱،۰۰۰،۰۰۰ریال/درصورت عدم حمل محصولات خریداری شده تایک هفته کاری پس ازتاریخ تحویل هزینه انبارداری روزانه۰.۵%ارزش کالای حمل نشده/خریداران مجازبه فروش دربازارنمی باشند/واریزهزینه مالیات وسایرهزینه ها همزمان باتسویه الزامیست/بامسئولیت تجارت صنعت مالیات ازخریدارن مناطق آزادوویژه دریافت می گردد/مدارک لازم برای شرکتهای معاف ازمالیات/۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام درسازمان امورمالیاتی۳-گواهی فعالیت واستقراردرمناطق آزادتجاری۴-تصویرپروانه بهره برداری۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت/کلیه مدارک فوق کپی برابراصل باشد/فیش مالیات می بایست مستقیماً ازحساب شرکت خریداربه حساب مجتمع واریزگردد/درصورت تاخیردرپرداخت هزینه های مذکور،مسئولیت تاخیردرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری برعهده مشتری است/تلورانس تحویل درمحصولات جامد۱۳۷۵کیلوگرم ودرمحصولات مایع۲۵۰۰کیلوگرم/
۳۳ پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام ۱۹۰ ۰ ۷۹۸۷۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۰ انبار کارخانه /درصورت عدم حمل محصولات خریداری شده یک هفته کاری پس ازتاریخ تحویل هزینه انبارداری روزانه۰.۵%ارزش کالای حمل نشده/خریداران مجازبه فروش دربازارنمیباشند/واریزهزینه مالیات وسایرهزینه ها همزمان باتسویه الزامیست/بامسئولیت تجارت صنعت مالیات ازخریدارن مناطق آزادویژه دریافت می گردد/مدارک لازم برای شرکتهای معاف ازمالیات۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام درسازمان امورمالیاتی۳-گواهی فعالیت واستقراردرمناطق آزادتجاری۴-تصویرپروانه بهره برداری۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی/کلیه مدارک فوق کپی برابراصل باشد/فیش مالیات میبایست مستقیماً ازحساب شرکت خریداربه حساب مجتمع واریزگردد/تاخیردرپرداخت هزینههای مذکور،مسئولیت تاخیردرصدورحواله وجریمههای ناشی ازانبارداری برعهده مشتری/تلورانس تحویل درمحصولات جامد۱۳۷۵kgومایع۲۵۰۰kg/
۳۴ پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال ۵۰۴ ۰ ۱۰۳۱۹۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۱ انبار کارخانه جامبو ۷۵۰ کیلو گرمی ،BOPP گرید فیلم ، mfi 2.8 ~ 3.4 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسوبه بورسی روزانه ۳% ارزش کالا باقیمانده بابت عدم حمل و هزینه انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۳۵ پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال ۶۳۰ ۰ ۱۰۳۱۹۳ نقدی سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۲۱ انبار کارخانه جامبو ۷۵۰ کیلو گرمی ،BOPP گرید فیلم ، mfi 2.8 ~ 3.4 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسوبه بورسی روزانه ۳% ارزش کالا باقیمانده بابت عدم حمل و هزینه انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۳۶ پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۱ انبار کارخانه جامبو ۷۵۰ کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 3.5 ~ 4.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسویه بورسی، روزانه ۳% ارزش کالای باقیمانده بابت عدم حمل و هزینه انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند،
۳۷ پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال ۱۱۰ ۱۷۶ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه پالت چوبی ، گرید لوله - پایپ ، mfi 0.22 ~ 0.28 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسویه بورسی، روزانه ۳% ارزش کالا باقیمانده بابت عدم حمل و هزینه انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۳۸ پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پالت چوبی پتروشیمی رجال ۱۱۰ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه پالت چوبی، گرید رافیا ، mfi 5.1 ~ 6 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسویه بورسی، روزانه ۳% ارزش کالای باقیمانده بابت عدم حمل و هزینه انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۳۹ پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار ۱۴۰ ۶۰۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمیباشند.کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند.ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی خریداران الزامی است.(ارائه این مدرک از سوی هر خریدار یکبار می باشد).از تاریخ ۹۸/۰۵/۲۸ پرداخت ۹% مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۰۲۰۰۰۴۰۸۰۳۰۰۳ بانک صنعت و معدن شعبه تبریز مورد تایید این شرکت بوده در غیر این صورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریزی های به غیر از شماره مذکور نخواهد داشت.
۴۰ پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار ۱۸۰ ۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمیباشند.کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند.ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی خریداران الزامی است.(ارائه این مدرک از سوی هر خریدار یکبار می باشد).از تاریخ ۹۸/۰۵/۲۸ پرداخت ۹% مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۰۲۰۰۰۴۰۸۰۳۰۰۳ بانک صنعت و معدن شعبه تبریز مورد تایید این شرکت بوده در غیر این صورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریزی های به غیر از شماره مذکور نخواهد داشت.
۴۱ پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۴۲ پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۲۹۹۲ ۰ ۷۹۸۷۳ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه درصورت عدم بارگیری ظرف۱۵روزازتاریخ صدورحواله روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.اگرظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط درقبال پرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته انجام خواهد شد/واریزفیش مالیات مستقیم ازحساب خریداربه حساب مجتمع/خریداران مجازبه فروش محصولات دربازار نمیباشند/هزینه پالت پلاستیکی۱۰۰۰۰۰۰ریال میباشدکه میبایست به حساب ۵۵۵۵۶۶۶۶۳۰بانک ملت واریزگردد/حساب۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت مالیات/معافیت ازمالیات باارائه اسنادکپی برابراصل شده نرخهای فروش براساس تحویل درب کارخانه،هزینه و مسئولیت حمل باخریدار/بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی/اعتبارباLCداخلی ازبانکهای زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه/واریزمالیات همزمان باتسویه الزامی ودرصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های انبارداری برعهده مشتریست
۴۳ پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۰ ۹۸۱۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه *محصول خروجی کامپاندر * محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده و مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی می باشد در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه %۱ ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۴۴ پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند ۲۰۰۰ ۰ ۷۹۸۷۳ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه درصورت عدم بارگیری ظرف۳روز پس از تاریخ تحویل روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.اگرظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط درقبال پرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته انجام خواهد شد/واریزفیش مالیات مستقیم ازحساب خریداربه حساب مجتمع/خریداران مجازبه فروش محصولات دربازار نمیباشند/حساب۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت مالیات/معافیت ازمالیات باارائه اسنادکپی برابراصل شده نرخهای فروش براساس تحویل درب کارخانه،هزینه و مسئولیت حمل باخریدار/بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی/اعتبارباLCداخلی ازبانکهای زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه/واریزمالیات همزمان باتسویه الزامی ودرصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های انبارداری برعهده مشتریست
۴۵ پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۴۶ پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پالت چوبی پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۰ ۱۱۲۹۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۴۷ پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R جامبوبگ پتروشیمی شازند ۱۵۰ ۰ ۱۰۹۶۰۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۴۸ پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۵۲۸ ۰ ۸۳۹۴۸ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه درصورت عدم بارگیری ظرف۳روزازتاریخ تحویل روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.اگرظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط درقبال پرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته انجام خواهد شد/واریزفیش مالیات مستقیم ازحساب خریداربه حساب مجتمع به شماره حساب۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت/خریداران مجازبه فروش محصولات دربازار نمیباشند/هزینه پالت پلاستیکی ۱۰۰۰۰۰۰ریال میباشدکه میبایست به حساب ۵۵۵۵۶۶۶۶۳۰بانک ملت واریزگردد/معافیت ازمالیات باارائه اسنادکپی برابراصل شده نرخهای فروش براساس تحویل درب کارخانه،هزینه و مسئولیت حمل باخریدار/بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی/اعتبارباLCداخلی ازبانکهای زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه/واریزمالیات همزمان باتسویه الزامی ودرصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های انبارداری برعهده مشتریست
۴۹ پلی پروپیلن نساجی HP565S پالت چوبی پتروشیمی شازند ۲۰۰۰ ۰ ۱۰۳۸۲۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۵۰ پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه ۱ جامبوبگ پلی پروپیلن جم ۶۳ ۰ ۱۰۴۱۳۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۱ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۵۱ پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی غدیر ۲۴۰ ۰ ۷۱۸۸۶ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه در صورت عدم بارگیری ظرف ده روز پس از تاریخ صدور حواله ، روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۵۲ پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه ۱ جامبوبگ نوید زرشیمی ۸۴ ۰ ۱۰۱۶۹۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس از تسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۵۳ پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۱۵۴ ۰ ۷۱۸۸۶ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۲ انبار کارخانه درصورت عدم بارگیری ظرف۱۵روزازتاریخ صدورحواله روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.اگرظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط درقبال پرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته انجام خواهد شد/واریزفیش مالیات مستقیم ازحساب خریداربه حساب مجتمع/خریداران مجازبه فروش محصولات دربازار نمیباشند/هزینه پالت پلاستیکی۱۰۰۰۰۰۰ریال میباشدکه میبایست به حساب ۵۵۵۵۶۶۶۶۳۰بانک ملت واریزگردد/حساب۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت مالیات/معافیت ازمالیات باارائه اسنادکپی برابراصل شده نرخهای فروش براساس تحویل درب کارخانه،هزینه و مسئولیت حمل باخریدار/بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی/اعتبارباLCداخلی ازبانکهای زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه/واریزمالیات همزمان باتسویه الزامی ودرصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های انبارداری برعهده مشتریست/بسته بندی نامنطبق
۵۴ پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه ۲ جامبوبگ پتروشیمی اروند ۱۷ ۰ ۶۵۸۵۴ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۷ انبار کارخانه درصورت عدم بارگیری ظرف۱۵روزازتاریخ صدورحواله روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.اگرظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط درقبال پرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته انجام خواهد شد/واریزفیش مالیات مستقیم ازحساب خریداربه حساب مجتمع/خریداران مجازبه فروش محصولات دربازار نمیباشند/حساب۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت مالیات/معافیت ازمالیات باارائه اسنادکپی برابراصل شده نرخهای فروش براساس تحویل درب کارخانه،هزینه و مسئولیت حمل باخریدار/بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی/اعتبارباLCداخلی ازبانکهای زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه/واریزمالیات همزمان باتسویه الزامی ودرصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های انبارداری برعهده مشتریست
۵۵ پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه ۲ پالت چوبی پتروشیمی شازند ۴۰ ۰ ۷۸۵۵۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۰ انبار کارخانه *محصول خروجی کامپاندر * محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده و مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی می باشد در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه %۱ ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند