کلمه کلیدی را تایپ کنید

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی دوم آذر ماه ۱۳۹۸، روز سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ جهت ثبت درخواست خرید مواد پلیمری به نکات ثبت درخواست توجه فرمائید .

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸
اعلام لیست مواد پلیمری 12 آذر ماه 1398
نکات خرید از تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و پلیمریشهرستان پردیس  :
  1. از اعضای محترم درخواست می گردد با توجه به مواد اولیه مورد نیاز مندرج توسط شما تولیدکننده گرامی هنگام تشکیل پرونده خود درتعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس ، مواد پلیمری را انتخاب نمایید .
  2. از اعضای محترم خواشمند است با توجه به قوانین و مقررات بورس از جمله : فروش ، صادرات و انتقال مواد اولیه خریداری شده از بورس به هر نحوی از واحد تولیدی و یا ذخیره سازی مواد اولیه یاد شده بیش از نیاز مجاز خودداری فرمایید .
  3. خواهشمند است مواد مورد درخواست خود را پس از انتخاب به همراه قیمت پیشنهادی خود ، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد تعاونی با توجه به قیمت پایه اعلام شده توسط بورس کالا به واتس آپ تعاونی ارسال نمایید .
  4. پس از ارسال درخواست خود ، مبلغ پیش پرداخت تعیین شده توسط هیئت مدیره تعاونی تا ساعت ۱۱:۳۰ همان روز به شماره حساب بانک ملت تعاونی به صورت حضوری در شعبه بانک ملت پرداخت نمایید .
  5. تعاونی با سقف قیمت پیشنهادی شما در بورس کالا شرکت می نماید و در صورت عدم برنده شدن شما عضو محترم در بورس کالا مبلغ پش پرداختتان ظرف مدت ۴۸ ساعت بازگردانده می شود .
  6. توجه : قیمت پایانی پس از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ، کارمزد تعاونی و هزینه ی بسته بندی در فاکتور شما عضو محترم اعلام می شود .
  7. هزینه کارمزد تعاونی مبلغ ۶۰۰ ريال به ازای هر کیلوگرم می باشد
  8.  توجه : پیام ارسالی بابت درخواست خرید مواد اولیه باید شامل : گرید مواد مورد نظر ، پتروشیمی تولیدکننده ، قیمت پیشنهادی و مقدار مورد درخواست باشد .
  9. خواهشمند است بلافاصله بعد از اعلام زمان دریافت مواد اولیه خریداری شده از تعاونی ، به بارگیری اقدام گردد و در صورت عدم بارگیری به موقع ، جریمه پتروشیمی بر عهده ی شما خریدار گرامی می باشد .
  10. در صورت عدم تسویه حساب به موقع در تاریخ مشخص شده ، جریمه ی پتروشیمی به عهده ی شما خریدار محترم می باشد .
ردیف نام کالا نوع بسته بندی تولید کننده حجم کالای قابل عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل حداقل خرید مکان تحویل مشخصات کالای قابل عرضه
۱ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۵۰۶ ۱۳۴۲ ۷۷۸۴۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۲ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۵۰۶ ۵۰۶ ۸۲۹۶۹ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت میشود. پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای قیمت هرپالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم میباشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی میباشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت میگردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار میباشد. واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد. واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر میباشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار میباشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمیباشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات الزامی میباشد.فروش اعتباری در قبال گشایش اعتباری اسنادی ریالی داخلی ۳ ماه، باکارمزد ۱.۵ درصد ماهیانه میباشد.
۳ پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۵۰۶ ۰ ۸۴۵۲۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۴ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۸۸ ۰ ۸۰۹۵۷ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت میشود. پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای قیمت هرپالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم میباشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی میباشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت میگردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار میباشد. واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد. واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر میباشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار میباشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمیباشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات الزامی میباشد.فروش اعتباری در قبال گشایش اعتباری اسنادی ریالی داخلی ۳ ماه، باکارمزد ۱.۵ درصد ماهیانه میباشد.
۵ پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۲۵۰۰ ۰ ۸۱۷۰۰ نقدی سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۰ انبار کارخانه تحویل ماهشهر/هزینه هر پالت پلاستیکی۱۰ردیفه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد/خریداران مکلف به واریز مالیات بر ارزش افزوده هستند و یا اگر به هر دلیل مدعی معافیت از پرداخت مالیات باشند باید اسناد لازم شامل:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در سازمان امور مالیاتی ۳-گواهی فعالیت و استقرار در مناطق آزاد تجاری ۴-تصویر پروانه بهره برداری۵-آخرین آگهی تغییرات و روزنامه رسمی شرکت/صدور حواله منوط به ارائه مدارک فوق به صورت کپی برابر اصل است/در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد/ جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد/خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند/واریز هزینه مالیات و پالت همزمان با تسویه الزامی است/در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است/تلورانس تحویل در محصولات جامد ۱۳۷۵ کیلوگرم و در محصولات مایع ۲۵۰۰ کیلوگرم است/
۶ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۱۰۰۰ ۰ ۸۶۷۱۲ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۰ انبار کارخانه تحویل ماهشهر/هزینه هر پالت پلاستیکی۱۰ردیفه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد/خریداران مکلف به واریز مالیات بر ارزش افزوده هستند و یا اگر به هر دلیل مدعی معافیت از پرداخت مالیات باشند باید اسناد لازم شامل:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در سازمان امور مالیاتی ۳-گواهی فعالیت و استقرار در مناطق آزاد تجاری ۴-تصویر پروانه بهره برداری۵-آخرین آگهی تغییرات و روزنامه رسمی شرکت/صدور حواله منوط به ارائه مدارک فوق به صورت کپی برابر اصل است/در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد/ جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد/خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند/واریز هزینه مالیات و پالت همزمان با تسویه الزامی است/در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است/تلورانس تحویل در محصولات جامد ۱۳۷۵ کیلوگرم و در محصولات مایع ۲۵۰۰ کیلوگرم است/
۷ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۱۵۰۰ ۰ ۸۶۷۱۲ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۰ انبار کارخانه تحویل ماهشهر/هزینه هر پالت پلاستیکی۱۰ردیفه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال میباشد/خریداران مکلف به واریز مالیات بر ارزش افزوده هستند و یا اگر به هر دلیل مدعی معافیت از پرداخت مالیات باشند باید اسناد لازم شامل:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در سازمان امور مالیاتی ۳-گواهی فعالیت و استقرار در مناطق آزاد تجاری ۴-تصویر پروانه بهره برداری۵-آخرین آگهی تغییرات و روزنامه رسمی شرکت/صدور حواله منوط به ارائه مدارک فوق به صورت کپی برابر اصل است/در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد/ جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد/خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند/واریز هزینه مالیات و پالت همزمان با تسویه الزامی است/در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است/تلورانس تحویل در محصولات جامد ۱۳۷۵ کیلوگرم و در محصولات مایع ۲۵۰۰ کیلوگرم است/
۸ پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر ۱۵۱۸ ۰ ۸۳۴۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱ انبار کارخانه نرخ فروش براساس تحویل درب کارخانه ،هزینه ومسئولیت حمل باخریدار.بامسئولیت فروشنده،کلیه خریداران از جمله شرکت های مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت۹%مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشد.تحویل کالابه مشتریان منوط به تاییدفاکتورخریدهای قبلی وفعلی درسامانه ثامن ست.انطباق اطلاعات مشتریان حقیقی درسامانه ثامن وحواله بورسی الزامی است .طبق ابلاغیه سازمان امورمالیاتی کلیه فاکتورهاازطریق سامانه ثامن صادروخریداران بایددارای کداقتصادی ثبت شده درسامانه ثامن باشندتاامکان صدورحواله وفاکتور میسرباشد.مهلت برداشت محصول ۶روز کاری بعدازصدورحواله .عدم برداشت ظرف مدت۶روز کاری،به عنوان هزینه انبارداری روزانه ۰.۵%ارزش کالای باقیمانده لحاظ میشود.برای رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات برارزش افزوده بایدمستقیماازحساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزشود.خریداران مجازبه فروش محصول دربازارنمیباشند.واریزهزینه مالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه انبارداری بامشتری است.شماره حساب۲۶۴۹۶۶۵۵۴۳نزد بانک تجارت جهت واریزمالیات برارزش افزوده
۹ پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۰ ۸۳۴۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه به منظوررعایت قوانین مبارزه باپولشویی فیش مالیات برارزش افزوده بایستی مستقیمااز حساب شرکت خریداربه حساب مجتمع واریزگردد.بامسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالااز جمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده میباشند.نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده وهزینه ومسئولیت حمل به عهده خریدار میباشد. مهلت برداشت محصول یک هفته بعدازصدور حواله میباشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته،به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقی مانده لحاظ میگردد.خریداران محصولات پتروشیمی مجازبه فروش محصولات دربازار نمی باشند.به منظورواریزوجه مالیات برارزش افزوده شعبه پتروشیمی بانک تجارت شماره حساب۱۸۳۷۹۵۵۴۶وشماره شبایIR350180000000000183795546معرفی میگردد.واریزهزینه مالیات همزمان باتسویه الزامی است.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدور حواله و جریمه های ناشی ازانبارداری به عهده مشتری میباشد.
۱۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۴۸۰ ۷۹۹۱۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکت های ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل ۳% ارزش کالای باقی مانده ماهانه، بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده معتبر و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده می بایست بصورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد و کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۱ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۲۴۰ ۷۹۹۱۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکت های ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل ۳% ارزش کالای باقی مانده ماهانه، بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده معتبر و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده می بایست بصورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد و کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان ۳۶۰ ۳۶۰ ۸۶۷۱۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکت های ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل ۳% ارزش کالای باقی مانده ماهانه، بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده معتبر و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده می بایست بصورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد و کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۳ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان ۳۶۰ ۰ ۸۶۷۱۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکت های ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل ۳% ارزش کالای باقی مانده ماهانه، بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده معتبر و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده می بایست بصورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد و کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.پرداخت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر پالت طی فیش جداگانه الزامی است .
۱۴ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان ۱۶۸ ۰ ۹۱۰۴۸ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکت های ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل ۳% ارزش کالای باقی مانده ماهانه، بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده معتبر و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده می بایست بصورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد و کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۵ پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه ۶۰۰ ۶۰۰ ۸۱۷۰۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکتهای ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل ۳% کالای باقیمانده ماهانه، به صورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامی است:۱-گواهی ارزش افزوده معتبر۲-پروانه بهره برداری۳-آگهی تاسیس۴-روزنامه رسمی آخرین تغییرات۵-اساسنامه(حوزه فعالیت).واریز وجه ارزش افزوده می بایست به صورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد.فیش های واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۶ پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه ۲۴۰ ۲۴۰ ۸۱۷۰۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴ انبار کارخانه امکان خریدبرای شرکتهای ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل ۳% کالای باقیمانده ماهانه، به صورت روز شمار دریافت می گردد. ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامی است:۱-گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری۲-آگهی تاسیس۳-روزنامه رسمی آخرین تغییرات۴-اساسنامه(حوزه فعالیت).واریز وجه ارزش افزوده باید بصورت همزمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد.کلیه فیش های واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۷ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پالت چوبی پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۰ ۸۲۴۵۱ نقدی سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از سررسید سلف در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دزیافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۱۸ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۶۰۰ ۸۲۴۵۱ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکتهای ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل ۳% کالای باقیمانده ماهانه به صورت روزشمار دریافت می گردد. ارسال مدارک ذیل جهت صدور حواله از سوی خریداران الزامیست : ۱) گواهی نامه ارزش افزوده معتبر ۲)پروانه بهره برداری ۳)آگهی تاسیس ۴)روزنامه رسمی آخرین تغییرات ۵)اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده میبایست به صورت همزمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد.کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۹ پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد ۲۶۴ ۲۶۴ ۸۶۰۷۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکتهای ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل ۳% کالای باقیمانده ماهانه به صورت روزشمار دریافت می گردد. ارسال مدارک ذیل جهت صدور حواله از سوی خریداران الزامیست : ۱) گواهی نامه ارزش افزوده معتبر ۲)پروانه بهره برداری ۳)آگهی تاسیس ۴)روزنامه رسمی آخرین تغییرات ۵)اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده میبایست به صورت همزمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد.کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۰ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۶۰۰ ۲۵۰۰ ۸۲۴۵۱ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۰ انبار کارخانه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۱۶۳۴۱۶۱۸۷ بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد .بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی خریداران نسبت به اعلام مشخصات خود شامل نام کامل شرکت ،کد اقتصادی، آدرس و شماره تلفن می بایست اقدام نمایند در غیر اینصورت تحویل محصول به خریداران فاقد اطلاعات یاد شده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود . ضمنا خریدار هر محصول بایست حداکثر تا ۶روز کاری پس از تاریخ تحویل نسبت به حمل کل نتاژ خریداری شده اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه انبارداری معادل ۰.۳ درصد مقدار بارگیری نشده به صورت روزشمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. خریداران حق فروش محصولات خریداری شده در بازار را ندارند.
۲۱ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۸۵۸ ۰ ۸۴۳۲۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱ انبار کارخانه هر محموله یک پالت ۱۳۷۵ کیلوگرمی می باشد. در صورت عدم برداشت کالا تا ۷ روز پس از تسویه بورسی ، ۱% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد.به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند. هزینه هر پالت پلاستیکی ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۲۶۴ ۰ ۷۷۸۴۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۲۳ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۰ ۸۰۹۵۷ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۰ انبار کارخانه درصورت عدم برداشت کالا تا ۷ روز پس از تسویه بورسی، یک درصد هزینه انبارداری به صورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد.به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند. هزینه هر پالت پلاستیکی ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
۲۴ پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۶۶ ۰ ۸۷۵۷۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه واریز هزینه مالیات همزمان باتسویه الزامی است،درغیراینصورت در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه ها مسئولیت تاخیردرصدورحواله وجریمه انبارداری برعهده مشتری میباشد-حداکثر زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی۶روزوپس ازآن جریمه تاخیرروزشمار۳%ارزش کالای باقیمانده میباشد.خریداران بایدحداکثرتایک هفته بعدازتسویه مدارک کامل جهت صدورحواله راارسال کننددرغیراینصورت مسئولیت عدم صدورسفارش به عهده مشتری میباشد.پلیمرآریاساسول درفروش محصولات خودمبلغ مالیات برارزش افزوده راازتمامی خریداران اخذمینمایدلذاشرکتهایی که مشمول معافیت مالیاتی میباشندمیبایست مبلغ مالیات برارزش افزوده راازاداره امورمالیاتی درخواست وپیگیری نمایند.مشتریانی که برای اولین بارازشرکت پلیمرآریاساسول خریدمینمایندجهت صدورحواله میبایست گواهی مالیات برارزش افزوده رابهنگام ثبت سفارش ارسال نمایند،درغیراینصورت مسئولیت تاخیردرصدورسفارش به عهده مشتری میباشد.خریداران حق صادرات وفروش دربازارمحصول خریداری شده راندارند.جهت اعلام شماره سفارش به خریداران ازطریق پیام کوتاه،درج شماره تماس مشتریان دراعلامیه کارگزاران الزامی است.
۲۵ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۱۲۱۰ ۰ ۸۶۷۱۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه واریز هزینه مالیات همزمان باتسویه الزامی است،درغیراینصورت در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه ها مسئولیت تاخیردرصدورحواله وجریمه انبارداری برعهده مشتری میباشد-حداکثر زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی۶روزوپس ازآن جریمه تاخیرروزشمار۳%ارزش کالای باقیمانده میباشد.خریداران بایدحداکثرتایک هفته بعدازتسویه مدارک کامل جهت صدورحواله راارسال کننددرغیراینصورت مسئولیت عدم صدورسفارش به عهده مشتری میباشد.پلیمرآریاساسول درفروش محصولات خودمبلغ مالیات برارزش افزوده راازتمامی خریداران اخذمینمایدلذاشرکتهایی که مشمول معافیت مالیاتی میباشندمیبایست مبلغ مالیات برارزش افزوده راازاداره امورمالیاتی درخواست وپیگیری نمایند.مشتریانی که برای اولین بارازشرکت پلیمرآریاساسول خریدمینمایندجهت صدورحواله میبایست گواهی مالیات برارزش افزوده رابهنگام ثبت سفارش ارسال نمایند،درغیراینصورت مسئولیت تاخیردرصدورسفارش به عهده مشتری میباشد.خریداران حق صادرات وفروش دربازارمحصول خریداری شده راندارند.جهت اعلام شماره سفارش به خریداران ازطریق پیام کوتاه،درج شماره تماس مشتریان دراعلامیه کارگزاران الزامی است.
۲۶ پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۱۲۱۰ ۰ ۸۳۴۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه واریز هزینه مالیات همزمان باتسویه الزامی است،درغیراینصورت در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه ها مسئولیت تاخیردرصدورحواله وجریمه انبارداری برعهده مشتری میباشد-حداکثر زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی۶روزوپس ازآن جریمه تاخیرروزشمار۳%ارزش کالای باقیمانده میباشد.خریداران بایدحداکثرتایک هفته بعدازتسویه مدارک کامل جهت صدورحواله راارسال کننددرغیراینصورت مسئولیت عدم صدورسفارش به عهده مشتری میباشد.پلیمرآریاساسول درفروش محصولات خودمبلغ مالیات برارزش افزوده راازتمامی خریداران اخذمینمایدلذاشرکتهایی که مشمول معافیت مالیاتی میباشندمیبایست مبلغ مالیات برارزش افزوده راازاداره امورمالیاتی درخواست وپیگیری نمایند.مشتریانی که برای اولین بارازشرکت پلیمرآریاساسول خریدمینمایندجهت صدورحواله میبایست گواهی مالیات برارزش افزوده رابهنگام ثبت سفارش ارسال نمایند،درغیراینصورت مسئولیت تاخیردرصدورسفارش به عهده مشتری میباشد.خریداران حق صادرات وفروش دربازارمحصول خریداری شده راندارند.جهت اعلام شماره سفارش به خریداران ازطریق پیام کوتاه،درج شماره تماس مشتریان دراعلامیه کارگزاران الزامی است.
۲۷ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۰ ۸۵۷۸۱ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت تمایل از انبار تهران باهماهنگی واحدبازرگانی تندگویان مبلغ ۴۲میلیون ریال برای هرماشین باواریزبه۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ بانک ملت بادرج شناسه پرداخت مشتریان.مهلت حمل تا۷روز پس ازتاریخ تحویل و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده است.حساب ۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲بانک ملت با شناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت جرایم تاخیر دربرداشت.مالیات بایدمستقیما ازحساب خریدار به مجتمع واریزشود.با مسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات میباشند.خریدارمجاز به فروش محصول دربازار نیست،درصورت انجام شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررا متوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشودواریزهزینه ومالیات همزمان با تسویه الزامیست.در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی از انبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.درفروش اعتباری فقط با اعتبار اسنادی یا LC با سررسید۳ماهه از بانکهای ملت.تجارت.صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت و معدن و ملی موردپذیرش است.نمادTG-641 نام تجاری گرید TG-640S بوده و ازلحاظ کیفی مطابق با اسپکTG640S است.
۲۸ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۴۵۱۰ ۸۴۰۷۹ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت تمایل از انبار تهران باهماهنگی واحدبازرگانی تندگویان مبلغ ۴۲میلیون ریال برای هرماشین باواریزبه۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ بانک ملت بادرج شناسه پرداخت مشتریان.مهلت حمل تا۷روز پس ازتاریخ تحویل و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده است.حساب ۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲بانک ملت با شناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت جرایم تاخیر دربرداشت.مالیات بایدمستقیما ازحساب خریدار به مجتمع واریزشود.با مسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات میباشند.خریدارمجاز به فروش محصول دربازار نیست،درصورت انجام شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررا متوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشودواریزهزینه ومالیات همزمان با تسویه الزامیست.در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی از انبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.درفروش اعتباری فقط با اعتبار اسنادی یا LC با سررسید۳ماهه از بانکهای ملت.تجارت.صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت و معدن و ملی موردپذیرش است.نمادTG-645 نام تجاری گرید TG-640N بوده و ازلحاظ کیفی مطابق با اسپکTG640N است.
۲۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۰۰۲ ۸۹۱۰۶ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت تمایل از انبار تهران باهماهنگی واحدبازرگانی تندگویان مبلغ ۴۲میلیون ریال برای هرماشین باواریزبه۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ بانک ملت بادرج شناسه پرداخت مشتریان.مهلت حمل تا۷روز پس ازتاریخ تحویل و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده است.حساب ۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲بانک ملت با شناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت جرایم تاخیر دربرداشت.مالیات بایدمستقیما ازحساب خریدار به مجتمع واریزشود.با مسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات میباشند.خریدارمجاز به فروش محصول دربازار نیست،درصورت انجام شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررا متوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشودواریزهزینه ومالیات همزمان با تسویه الزامیست.در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی از انبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.درفروش اعتباری فقط با اعتبار اسنادی یا LC با سررسید۳ماهه از بانکهای ملت.تجارت.صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت و معدن و ملی موردپذیرش است.نمادTG-SB641 نام تجاری گرید TG-SB 640S بوده و ازلحاظ کیفی مطابق با اسپکTG-SB 640S است.
۳۰ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۸۸ ۰ ۸۶۵۱۱ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت تمایل از انبار تهران باهماهنگی واحدبازرگانی تندگویان مبلغ ۴۲میلیون ریال برای هرماشین باواریزبه۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ بانک ملت بادرج شناسه پرداخت مشتریان.مهلت حمل تا۷روز پس ازتاریخ تحویل و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده است.حساب ۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲بانک ملت با شناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت جرایم تاخیر دربرداشت.مالیات بایدمستقیما ازحساب خریدار به مجتمع واریزشود.با مسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات میباشند.خریدارمجاز به فروش محصول دربازار نیست،درصورت انجام شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررا متوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشودواریزهزینه ومالیات همزمان با تسویه الزامیست.در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی از انبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.درفروش اعتباری فقط با اعتبار اسنادی یا LC با سررسید۳ماهه از بانکهای ملت.تجارت.صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت و معدن و ملی موردپذیرش است.نمادTG-SB645 نام تجاری گرید TG-SB 640N بوده و ازلحاظ کیفی مطابق با اسپکTG-SB640 N است.
۳۱ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۰۰۲ ۸۶۰۲۵ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت تمایل از انبار تهران باهماهنگی واحدبازرگانی تندگویان مبلغ ۴۲میلیون ریال برای هرماشین باواریزبه۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ بانک ملت بادرج شناسه پرداخت مشتریان.مهلت حمل تا۷روز پس ازتاریخ تحویل و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده است.حساب ۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲بانک ملت با شناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت جرایم تاخیر دربرداشت.مالیات بایدمستقیما ازحساب خریدار به مجتمع واریزشود.با مسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات میباشند.خریدارمجاز به فروش محصول دربازار نیست،درصورت انجام شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررا متوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشودواریزهزینه ومالیات همزمان با تسویه الزامیست.در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی از انبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.درفروش اعتباری فقط با اعتبار اسنادی یا LC با سررسید۳ماهه از بانکهای ملت.تجارت.صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت و معدن و ملی موردپذیرش است.نمادTG-MOD 641 نام تجاری گرید TG-MOD 640 S بوده و ازلحاظ کیفی مطابق با اسپکTG-MOD 640 S است.
۳۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۰۰۲ ۹۲۹۵۳ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسرسید۳ماهه ازبانکهای ملت،تجارت،صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت معدن.ملی/در صورت درخواست مشتری برای برداشت ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-825نام تجاری گریدBG-820Nبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-820Nمیباشد/مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد/جامبو۱۱۰۰kg
۳۳ پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۰ ۸۳۴۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۳۴ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۰۰۲ ۹۱۳۹۳ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسرسید۳ماهه ازبانکهای ملت،تجارت،صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت معدن.ملی/در صورت درخواست مشتری برای برداشت ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-781نام تجاری گریدBG-780Sبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-780Sمیباشد/مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینههای مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد/جامبو۱۱۰۰kg
۳۵ پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۸۵۸ ۰ ۸۱۷۰۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۳۶ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۰۱۲ ۸۹۶۶۹ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسرسید۳ماهه ازبانکهای ملت،تجارت،صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت معدن.ملی/در صورت درخواست مشتری برای برداشت ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-785نام تجاری گریدBG-780Nبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-780Nمیباشد/مهلت حمل تا۷روزوپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینههای مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد/جامبو۱۱۰۰kg
۳۷ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۱۸۹۲ ۸۶۷۱۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ تهران حداقل خرید ۲۲۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، ۲۱ روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار ۳ درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد. خریدارن محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات در بازار نمی باشند. واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورسی الزامیست. پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ريال بازای هر کامیون ۲۲ تنی بابت هزینه حمل از بندر امام تا شورآباد طی فیش جداگانه به حساب پتروشیمی الزامیست . آدرس انبار : شوراباد، خیابان معدن یازدهم، انبار لیان
۳۸ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله ۶۶ ۱۱۰ ۹۱۰۴۸ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ تهران حداقل خرید ۲۲۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، ۲۱ روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار ۳ درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد. خریدارن محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات در بازار نمی باشند. واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورسی الزامیست. پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ريال بازای هر کامیون ۲۲ تنی بابت هزینه حمل از بندر امام تا شورآباد طی فیش جداگانه به حساب پتروشیمی الزامیست . آدرس انبار : شوراباد، خیابان معدن یازدهم، انبار لیان
۳۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۶۶ ۰ ۹۶۳۲۰ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسرسید۳ماهه ازبانکهای ملت،تجارت،صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت معدن.ملی/در صورت درخواست مشتری برای برداشت ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-841نام تجاری گریدBG-840Sبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-840Sمیباشد/مهلت حمل تا۷روزوپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینههای مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد/جامبو۱۱۰۰kg
۴۰ پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۰ ۸۷۵۷۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ تهران حداقل خرید ۲۲۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، ۲۱ روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار ۳ درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد. خریدارن محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات در بازار نمی باشند. واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورسی الزامیست. پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ريال بازای هر کامیون ۲۲ تنی بابت هزینه حمل از بندر امام تا شورآباد طی فیش جداگانه به حساب پتروشیمی الزامیست . آدرس انبار : شوراباد، خیابان معدن یازدهم، انبار لیان
۴۱ پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر ۱۶۰ ۰ ۸۱۷۰۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۰ انبار کارخانه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۱۶۳۴۱۶۱۸۷ بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد .بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی خریداران نسبت به اعلام مشخصات خود شامل نام کامل شرکت ،کد اقتصادی، آدرس و شماره تلفن می بایست اقدام نمایند در غیر اینصورت تحویل محصول به خریداران فاقد اطلاعات یاد شده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود . ضمنا خریدار هر محصول بایست حداکثر تا ۶روز کاری بعد از اولین اعلام بار توسط فروشنده نسبت به حمل کل نتاژ خریداری شده اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه انبارداری معادل ۰.۳ درصد مقدار بارگیری نشده به صورت روزشمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. خریداران حق فروش محصولات خریداری شده در بازار را ندارند.
۴۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۶۶ ۰ ۹۳۶۹۳ نقدی سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/در صورت درخواست مشتری برای برداشت ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-845نام تجاری گریدBG-840Nبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-840Nمیباشد/مهلت حمل تا۷روزوپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینههای مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد/جامبو۱۱۰۰kg
۴۳ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۶۶ ۰ ۹۰۶۵۴ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسرسید۳ماهه ازبانکهای ملت،تجارت،صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت معدن.ملی/در صورت درخواست مشتری برای برداشت ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-731نام تجاری گریدBG-730Sبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-730Sمیباشد/مهلت حمل تا۷روزوپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینههای مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد/جامبو۱۱۰۰kg
۴۴ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۸۸ ۰ ۸۸۹۳۰ نقدی سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/در صورت درخواست مشتری برای برداشت ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-735نام تجاری گریدBG-730Nبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-730Nمیباشد/مهلت حمل تا۷روزوپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینههای مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد/جامبو۱۱۰۰kg
۴۵ پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه ۲ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۱۸ ۰ ۷۰۱۰۷ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۸ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۴۶ پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۳۹۶ ۰ ۷۸۸۷۱ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۴۷ پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۲۲ ۰ ۷۳۵۳۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۴۸ پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه ۱ پالت چوبی پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۰ ۷۴۲۰۶ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دزیافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۴۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507 درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۳۷۴ ۰ ۷۰۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۵۰ پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه ۱ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۳۵۲ ۰ ۷۵۱۴۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۲ انبار کارخانه واریز هزینه مالیات همزمان باتسویه الزامی است،درغیراینصورت در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه ها مسئولیت تاخیردرصدورحواله وجریمه انبارداری برعهده مشتری میباشد-حداکثر زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی۶روزوپس ازآن جریمه تاخیرروزشمار۳%ارزش کالای باقیمانده میباشد.خریداران بایدحداکثرتایک هفته بعدازتسویه مدارک کامل جهت صدورحواله راارسال کننددرغیراینصورت مسولیت عدم صدورسفارش بعهده مشتری میباشد.پلیمرآریاساسول درفروش محصولات خودمبلغ مالیات برارزش افزوده راازتمامی خریداران اخذمینمایدلذاشرکتهایی که مشمول معافیت مالیاتی میباشندمیبایست مبلغ مالیات برارزش افزوده راازاداره امورمالیاتی درخواست وپیگیری نمایند.مشتریانی که اولین بارازشرکت پلیمرآریاساسول خریدمینمایندجهت صدورحواله میبایست گواهی مالیات برارزش افزوده رابهنگام ثبت سفارش ارسال نمایند،درغیراینصورت مسئولیت تاخیردرصدورسفارش به عهده مشتری میباشد.خریداران حق صادرات وفروش دربازارمحصول خریداری شده راندارند.جهت اعلام شماره سفارش به خریداران ازطریق پیام کوتاه،درج شماره تماس مشتریان دراعلامیه کارگزاران الزامی است.گواهی آنالیز محصولOFFبه درخواست مشتری قابل ارائه است
۵۱ پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۲۰ ۰ ۷۲۹۱۴ نقدی سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۰ انبار کارخانه سبدO(هردوپارامتر ویسکوزیته و رنگ در محدوده ONبوده اما یک یا چند پارامتر دیگر محصول خارج از محدودهONمی باشد)*تحویل ماهشهر و درصورت تمایل به تحویل از انبار تهران باهماهنگی واحدبازرگانی پتروشیمی تندگویان مبلغ ۴۲میلیون ریال برای هرماشین ازطریق واریزبه۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ بانک ملت بادرج شناسه پرداخت مشتریان اخذخواهدشد.مهلت حمل تا۷روز پس ازتاریخ تحویل و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده است. شماره حساب ۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲بانک ملت با شناسه واریز ۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریز جرایم تاخیر دربرداشت اعلام میگردد.فیش مالیات بایدمستقیما ازحساب خریدار به مجتمع واریزشود.با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ازجمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده میباشند.خریداران مجاز به فروش محصولات در بازار نمیباشند،درصورت انجام شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررا متوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشودواریزهزینه ومالیات همزمان با تسویه الزامیست.در صورت تاخیردرپرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط، مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی از انبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند