کلمه کلیدی را تایپ کنید

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی دوم آذر ماه ۱۳۹۸، روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ جهت ثبت درخواست خرید مواد پلیمری به نکات ثبت درخواست توجه فرمائید .

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸
اعلام لیست مواد پلیمری 11 آذر ماه 1398
نکات خرید از تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و پلیمریشهرستان پردیس  :
  1. از اعضای محترم درخواست می گردد با توجه به مواد اولیه مورد نیاز مندرج توسط شما تولیدکننده گرامی هنگام تشکیل پرونده خود درتعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس ، مواد پلیمری را انتخاب نمایید .
  2. از اعضای محترم خواشمند است با توجه به قوانین و مقررات بورس از جمله : فروش ، صادرات و انتقال مواد اولیه خریداری شده از بورس به هر نحوی از واحد تولیدی و یا ذخیره سازی مواد اولیه یاد شده بیش از نیاز مجاز خودداری فرمایید .
  3. خواهشمند است مواد مورد درخواست خود را پس از انتخاب به همراه قیمت پیشنهادی خود ، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد تعاونی با توجه به قیمت پایه اعلام شده توسط بورس کالا به واتس آپ تعاونی ارسال نمایید .
  4. پس از ارسال درخواست خود ، مبلغ پیش پرداخت تعیین شده توسط هیئت مدیره تعاونی تا ساعت ۱۱:۳۰ همان روز به شماره حساب بانک ملت تعاونی به صورت حضوری در شعبه بانک ملت پرداخت نمایید .
  5. تعاونی با سقف قیمت پیشنهادی شما در بورس کالا شرکت می نماید و در صورت عدم برنده شدن شما عضو محترم در بورس کالا مبلغ پش پرداختتان ظرف مدت ۴۸ ساعت بازگردانده می شود .
  6. توجه : قیمت پایانی پس از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ، کارمزد تعاونی و هزینه ی بسته بندی در فاکتور شما عضو محترم اعلام می شود .
  7. هزینه کارمزد تعاونی مبلغ ۶۰۰ ريال به ازای هر کیلوگرم می باشد
  8.  توجه : پیام ارسالی بابت درخواست خرید مواد اولیه باید شامل : گرید مواد مورد نظر ، پتروشیمی تولیدکننده ، قیمت پیشنهادی و مقدار مورد درخواست باشد .
  9. خواهشمند است بلافاصله بعد از اعلام زمان دریافت مواد اولیه خریداری شده از تعاونی ، به بارگیری اقدام گردد و در صورت عدم بارگیری به موقع ، جریمه پتروشیمی بر عهده ی شما خریدار گرامی می باشد .
  10. در صورت عدم تسویه حساب به موقع در تاریخ مشخص شده ، جریمه ی پتروشیمی به عهده ی شما خریدار محترم می باشد .
ردیف نام کالا نوع بسته بندی تولید کننده حجم کالای قابل عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل حداقل خرید مکان تحویل مشخصات کالای قابل عرضه
۱ پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۷۲۰ ۷۲۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۴ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۲ پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۹۸۴ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۴ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۳ پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۴۵۶ ۴۵۶ ۱۰۳۳۷۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۴ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۴ پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۹۱۲ ۵۲۸ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۴ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۵ پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۱۱۰ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۶ پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۲۲۰ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۷ پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۵۴۵۵ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد. فروش اعتباری در قبال گشایش اعتبار اسنادی ریالی داخلی معتبر بانکی و یا ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی امکان پذیر می باشد.
۸ پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۳۳۰ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۹ پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۲۲۰ ۱۱۹۴۹۴ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد. فروش اعتباری در قبال گشایش اعتبار اسنادی ریالی داخلی معتبر بانکی و یا ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی امکان پذیر می باشد.
۱۰ پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۰ ۱۲۱۸۷۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۱ پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۰ ۱۵۸۷۷۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۲ پلی پروپیلن نساجی HP552R جامبوبگ پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۱۳ پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان ۱۲۰ ۰ ۸۵۴۵۸ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات در بازار نیستند. از تاریخ تحویل تا ده روز بدون جریمه انبارداری، روز یازدهم تا پانزدهم به ازاء هرکیلو ۴۰۰ريال روزشمار، روز شانزدهم به بعد به ازاء هرکیلو ۵۰۰ريال اعمال می گردد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره ۰۶۱۵۳۲۶۰۱۹۰ فکس کند.
۱۴ پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر ۳۰۰ ۱۰۰۰ ۷۸۹۶۰ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه در صورت عدم بارگیری ظرف ده روز پس از تاریخ صدور حواله ، روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند. نوع اعتبار واریز وجه نقد به حساب عرضه کننده
۱۵ پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی ۲۵۲ ۶۳ ۹۸۰۵۹ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس از تسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانتنامه بانکی مقدور است.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۱۶ پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی ۲۵۲ ۲۵۲ ۹۸۰۵۹ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس از تسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانتنامه بانکی مقدور است.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۱۷ پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی ۶۰۹ ۱۰۵ ۱۰۳۳۷۴ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس ازتسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانتنامه بانکی مقدور است.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۱۸ پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی ۱۴۷ ۰ ۱۰۴۷۹۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس از تسویه می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۹ پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی ۱۲۶ ۶۳ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۰ پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی ۱۶۸ ۸۴ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۱ پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C جامبوبگ نوید زرشیمی ۶۳ ۰ ۱۱۷۹۴۱ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۲ پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی ۱۲۶ ۶۳ ۱۱۵۸۷۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۳ پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی ۱۰۵ ۶۳ ۱۱۹۱۸۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۴ پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۷۷۰ ۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۲۵ پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کننددرغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۲۶ پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کننددرغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۲۷ پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۱۱۸۸ ۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۲۸ پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۲۹ پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۲۵۰۸ ۰ ۷۸۹۶۰ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۲۲ انبار کارخانه پالت پلاستیکی ۱۱ردیفه است/کیسه پلاستیکی FFS/هزینه هرپالت پلاستیکی۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است/درصورت عدم حمل محصولات خریداری شده تایک هفته کاری پس ازتاریخ تحویل هزینه انبارداری روزانه۰.۵درصدارزش کالای حمل نشده/خریداران مجازبه فروش دربازار نمی باشند/واریزهزینه مالیات وسایرهزینه ها همزمان باتسویه الزامی است/بامسئولیت تجارت صنعت مالیات ازخریدارن مناطق آزادو ویژه دریافت می گردد/مدارک لازم برای شرکتهای معاف ازمالیات/۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه.۲-گواهی ثبت نام درسازمان امور مالیاتی.۳-گواهی فعالیت واستقرار درمناطق آزادتجاری.۴-تصویر پروانه بهره برداری.۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت/کلیه مدارک فوق کپی برابراصل باشد/فیش مالیات می بایست مستقیماً ازحساب شرکت خریداربه حساب مجتمع واریزگردد/درصورت تاخیردرپرداخت هزینه های مذکور،مسئولیت تاخیردرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری برعهده مشتری است/تلورانس تحویل درمحصولات جامد۱۳۷۵کیلوگرم و درمحصولات مایع۲۵۰۰کیلوگرم است.فروش اعتباری با LC داخلی نود روزه صرفاً ازبانکهای دولتی
۳۰ پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۳۹۶ ۰ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۳۱ پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۰ ۹۹۰۹۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۳۲ پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۶۶ ۰ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۳۳ پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۰ ۱۰۳۳۷۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۳۴ پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه *محصول خروجی کامپاندر * محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده و مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی می باشد در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه %۱ ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۳۵ پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۰ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۳۶ پلی پروپیلن نساجی HP565S پالت چوبی پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۰ ۱۰۳۶۵۱ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۳۷ پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال ۵۰۴ ۰ ۱۰۳۳۷۴ نقدی سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۲۱ انبار کارخانه جامبو ۷۵۰ کیلو گرمی ،BOPP گرید فیلم ، mfi 2.8 ~ 3.4 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسوبه بورسی روزانه ۳% ارزش کالا باقیمانده بابت عدم حمل و هزینه انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۳۸ پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۳۱۵ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۱ انبار کارخانه جامبو ۷۵۰ کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 3.5 ~ 4.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسویه بورسی، روزانه ۳% ارزش کالای باقیمانده بابت عدم حمل و هزینه انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند،
۳۹ پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال ۱۱۰ ۱۵۴ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه پالت چوبی ، گرید لوله - پایپ ، mfi 0.22 ~ 0.28 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسویه بورسی، روزانه ۳% ارزش کالا باقیمانده بابت عدم حمل و هزینه انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۴۰ پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پالت چوبی پتروشیمی رجال ۶۶ ۲۲۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه پالت چوبی، گرید رافیا ، mfi 5.1 ~ 6 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسویه بورسی، روزانه ۳% ارزش کالای باقیمانده بابت عدم حمل و هزینه انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۴۱ پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار ۱۴۰ ۷۸۰ ۹۸۰۵۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمیباشند.کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند.ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی خریداران الزامی است.(ارائه این مدرک از سوی هر خریدار یکبار می باشد).از تاریخ ۹۸/۰۵/۲۸ پرداخت ۹% مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۰۲۰۰۰۴۰۸۰۳۰۰۳ بانک صنعت و معدن شعبه تبریز مورد تایید این شرکت بوده در غیر این صورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریزی های به غیر از شماره مذکور نخواهد داشت.
۴۲ پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار ۸۰ ۰ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمیباشند.کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند.ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی خریداران الزامی است.(ارائه این مدرک از سوی هر خریدار یکبار می باشد).از تاریخ ۹۸/۰۵/۲۸ پرداخت ۹% مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۰۲۰۰۰۴۰۸۰۳۰۰۳ بانک صنعت و معدن شعبه تبریز مورد تایید این شرکت بوده در غیر این صورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریزی های به غیر از شماره مذکور نخواهد داشت.
۴۳ پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۱۴۰۸ ۰ ۷۸۹۶۰ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.هزینه هر پالت پلاستیکی۱,۰۰۰,۰۰۰ریال واریز به حساب ۵۵۵۵۶۶۶۶۳۰ بانک ملت. درصورت عدم بارگیری ظرف ۳ روز پس از تاریخ تحویل روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.در صورتی که ظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط باپرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته امکان پذیرخواهد بود.فیش مالیات وکلیه مبالغ بایستی مستقیماازحساب خریدار واریز شود.شماره حساب ۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت واریز مالیات ارزش افزوده میباشد. خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشند.کلیه خریداران ملزم بپرداخت مالیات برارزش افزوده میباشند.مدارک معافیت از مالیات طبق عرضه های روتین مجتمع.بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی.فروش اعتباری با ارائه اعتبار اسنادی LC(بانک های زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه انجام میپذیرد).واریزمالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست.خرید از سامانه مچینگ دقیقا مطابق با رینگ معاملاتی در تالار.هزینه و مسئولیت حمل با خریدار.
۴۴ پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند ۲۴۰۰ ۰ ۷۸۹۶۰ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت عدم بارگیری ظرف ۱۵روز ازتاریخ صدورحواله روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.در صورتی که ظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط باپرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته امکان پذیرخواهد بود.فیش مالیات وکلیه مبالغ بایستی مستقیماازحساب خریدار واریز شود.شماره حساب ۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت واریز مالیات ارزش افزوده میباشد. خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشند.کلیه خریداران ملزم بپرداخت مالیات برارزش افزوده میباشند.مدارک معافیت از مالیات طبق عرضه های روتین مجتمع.بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی.فروش اعتباری با ارائه اعتبار اسنادی LC(بانک های زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه انجام میپذیرد).واریزمالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست.خرید از سامانه مچینگ دقیقا مطابق با رینگ معاملاتی در تالار.هزینه و مسئولیت حمل با خریدار.
۴۵ پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پالت چوبی پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۰ ۱۱۲۷۶۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۴۶ پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۵۲۸ ۰ ۸۱۳۹۷ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.هزینه هر پالت پلاستیکی۱,۰۰۰,۰۰۰ریال واریز به حساب ۵۵۵۵۶۶۶۶۳۰ بانک ملت. درصورت عدم بارگیری ظرف ۳ روز پس از تاریخ تحویل روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.در صورتی که ظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط باپرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته امکان پذیرخواهد بود.فیش مالیات وکلیه مبالغ بایستی مستقیماازحساب خریدار واریز شود.شماره حساب ۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت واریز مالیات ارزش افزوده میباشد. خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشند.کلیه خریداران ملزم بپرداخت مالیات برارزش افزوده میباشند.مدارک معافیت از مالیات طبق عرضه های روتین مجتمع.بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی.فروش اعتباری با ارائه اعتبار اسنادی LC(بانک های زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه انجام میپذیرد).واریزمالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست.خرید از سامانه مچینگ دقیقا مطابق با رینگ معاملاتی در تالار.هزینه و مسئولیت حمل با خریدار.
۴۷ پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R جامبوبگ پتروشیمی شازند ۱۵۰ ۰ ۱۰۹۳۸۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۴۸ پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه ۱ جامبوبگ پلی پروپیلن جم ۶۳ ۰ ۱۰۳۹۱۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۱ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۴۹ پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه ۱ جامبوبگ پلی پروپیلن جم ۶۳ ۰ ۸۸۲۵۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۱ انبار کارخانه زمان مجاز حمل تا ۶ روز کاری پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن در ازای هر هفته تاخیر در حمل کالا، هزینه انبارداری به میزان ۴ درصد ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس الزامی می باشد. کارگزاری مشتریان می بایست جهت صدور کد شناسه واریز پلی پروپیلن جم، مدارک ذیل را به کارگزاری صباجهاد ارائه نمایند: (۱-اساس نامه ۲-مجوز فعالیت ۳-روزنامه رسمی۴-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده ۵-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ۶-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری)- تائید فاکتورها توسط مشتریان در سامانه ثامن الزامی و صدور حواله های جدید منوط به تائید فاکتورها می باشد. فروش محصولات خریداری شده در بازار مجاز نمی باشد.
۵۰ پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۰ ۷۱۰۶۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه در صورت عدم بارگیری ظرف ده روز پس از تاریخ صدور حواله ، روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۵۱ پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه ۱ جامبوبگ نوید زرشیمی ۷۲ ۰ ۱۰۱۴۸۷ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۸ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد.خریداران مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۵۲ پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548T درجه ۱ جامبوبگ نوید زرشیمی ۶۳ ۰ ۱۰۳۹۱۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۱ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس از تسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۵۳ پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه ۱ جامبوبگ نوید زرشیمی ۹۰ ۰ ۱۰۱۴۸۷ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۸ انبار کارخانه واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ ۷۵۰ کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل ۶ روز کاری پس از تسویه بورسی میباشد و پس از آن به صورت روز شمار ۳ درصد ارزش کالای باقی مانده، مشمول هزینه انبارداری است.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند
۵۴ پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه ۲ جامبوبگ پتروشیمی اروند ۱۷ ۰ ۶۵۱۱۸ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۷ انبار کارخانه تحویل ماهشهر. درصورت عدم بارگیری ظرف ۱۵روز ازتاریخ صدورحواله روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.در صورتی که ظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط باپرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته امکان پذیرخواهد بود.فیش مالیات وکلیه مبالغ بایستی مستقیماازحساب خریدار واریز شود.شماره حساب ۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت واریز مالیات ارزش افزوده میباشد. خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشند.کلیه خریداران ملزم بپرداخت مالیات برارزش افزوده میباشند.مدارک معافیت از مالیات طبق عرضه های روتین مجتمع.بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی.فروش اعتباری با ارائه اعتبار اسنادی LC(بانک های زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه انجام میپذیرد).واریزمالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست.خرید از سامانه مچینگ دقیقا مطابق با رینگ معاملاتی در تالار.هزینه و مسئولیت حمل با خریدار.
۵۵ پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند ۷۹۲ ۰ ۷۱۰۶۴ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.هزینه هر پالت پلاستیکی۱,۰۰۰,۰۰۰ریال واریز به حساب ۵۵۵۵۶۶۶۶۳۰ بانک ملت. عدم بارگیری ظرف ۱۵روز ازتاریخ صدورحواله روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.در صورتی که ظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط باپرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته امکان پذیرخواهد بود.فیش مالیات وکلیه مبالغ بایستی مستقیماازحساب خریدار واریز شود.شماره حساب ۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت واریز مالیات ارزش افزوده.خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشند.کلیه خریداران ملزم بپرداخت مالیات برارزش افزوده میباشند.مدارک معافیت از مالیات طبق عرضه های روتین مجتمع.بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی.فروش اعتباری با ارائه اعتبار اسنادی LC(بانک های زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه انجام میپذیرد).واریزمالیات همزمان باتسویه الزامی.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری برعهده مشتری.خرید از سامانه مچینگ دقیقا مطابق با رینگ معاملاتی در تالار.هزینه و مسئولیت حمل با خریدار/بسته بندی نامنطبق
۵۶ پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه ۲ جامبوبگ پتروشیمی اروند ۴۰ ۰ ۶۵۱۱۸ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه تحویل ماهشهر. درصورت عدم بارگیری ظرف ۱۵روز ازتاریخ صدورحواله روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.در صورتی که ظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط باپرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته امکان پذیرخواهد بود.فیش مالیات وکلیه مبالغ بایستی مستقیماازحساب خریدار واریز شود.شماره حساب ۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت واریز مالیات ارزش افزوده میباشد. خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشند.کلیه خریداران ملزم بپرداخت مالیات برارزش افزوده میباشند.مدارک معافیت از مالیات طبق عرضه های روتین مجتمع.بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی.فروش اعتباری با ارائه اعتبار اسنادی LC(بانک های زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه انجام میپذیرد).واریزمالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست.خرید از سامانه مچینگ دقیقا مطابق با رینگ معاملاتی در تالار.هزینه و مسئولیت حمل با خریدار.
۵۷ پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه ۱ پالت چوبی پتروشیمی شازند ۳۰ ۰ ۸۸۲۵۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۰ انبار کارخانه *محصول خروجی کامپاندر *. محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده و مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی می باشد در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه %۱ ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند.لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۵۸ پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۲ جامبوبگ پتروشیمی اروند ۴۰ ۰ ۶۳۱۶۸ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۰ انبار کارخانه تحویل ماهشهر. درصورت عدم بارگیری ظرف ۱۵روز ازتاریخ صدورحواله روزانه ۱.۳۳%ارزش کالای باقیمانده مشمول هزینه انبارداری است.در صورتی که ظرف مدت مقررکالاحمل نشودمشروط براینکه وجه مانده حواله ازمحل هزینه انبارمستهلک نشده باشدبرداشت مانده حواله فقط باپرداخت هزینه انبارداری مطابق محاسبه پیش گفته امکان پذیرخواهد بود.فیش مالیات وکلیه مبالغ بایستی مستقیماازحساب خریدار واریز شود.شماره حساب ۵۷۷۷۷۷۷۷۸۴بانک ملت جهت واریز مالیات ارزش افزوده میباشد. خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشند.کلیه خریداران ملزم بپرداخت مالیات برارزش افزوده میباشند.مدارک معافیت از مالیات طبق عرضه های روتین مجتمع.بسته بندی باپاکت کاغذی وپلی اتیلنی.فروش اعتباری با ارائه اعتبار اسنادی LC(بانک های زیرنظربانک مرکزی تاسقف۵ماه انجام میپذیرد).واریزمالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست.خرید از سامانه مچینگ دقیقا مطابق با رینگ معاملاتی در تالار.هزینه و مسئولیت حمل با خریدار.

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند