کلمه کلیدی را تایپ کنید

آمار معاملات مواد پلیمری۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱

آمار معاملات مواد پلیمری۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱

آمار معاملات مواد پلیمری ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .

آمار معاملات مواد پلیمری ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱

آمار معاملات مواد پلیمری 22 اسفند ماه 1401

اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.

توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.

توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .

منبع : بورس کالای ایران

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند